| | |
Termeni şi condiţii

Deşi administraţia site-ului versul.net încearcă să pună la dispoziţia userilor informaţii şi materiale cât mai clare şi mai corecte, site-ul versul.net nu atrage niciun fel de răspundere pentru caracterul informaţiilor publicate. În acelaşi fel, proprietarii siteului nu pot fi traşi la răspundere pentru folosirea resurselor disponibile în cadrul site-ului versul.net. Site-ul versul.net nu poartă nicio răspundere pentru eventuala creare a unor daune în mod direct, indirect sau tangenţial, ca rezultat al folosirii informaţiilor şi materialelor publicate pe site.

Administraţia site-ului versul.net îşi rezervă dreptul de a şterge oricând materiale, sau a refuza publicarea acestora, dacă va considera că acestea constituie încălcări ale legilor ori moralei. Ne exprimăm totodată neputinţa de a monitoriza şi verifica toţi userii, precum şi toate informaţiile şi materialele publicate sau puse la dispoziţia altor useri prin intermediul site-ului versul.net.

În cazul în care dvs. sunteţi deţinătorul drepturilor de autor al informaţiilor sau materialelor publicate pe acest site, şi consideraţi că prin publicarea acestora drepturile dvs. au fost încălcate, vă puteţi adresa administraţiei site-ului versul.net, care va şterge imediat materialele sau informaţiile respective.

Userii site-ului se obligă la o folosire a acestuia numai în scop legal şi educaţional, iar în caz contrar îşi asumă riscurile aferente. Se interzice folosirea materialelor şi a informaţiilor în oricare mod ar prejudicia alte persoane conform legilor în vigoare. Recomandăm userilor să nu publice şi să nu transmită materiale sau informaţii pe site-ul versul.net care ar încălca ori prejudicia drepturile altor persoane.

Userii pot folosi materialele publicate pe site-ul versul.net exclusiv pentru uz personal şi în scop educaţional. De asemenea, userii nu pot publica materiale şi informaţii care sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor fără consimţământul proprietarului. Userii care prin materialele publicate pe acest site încalcă drepturile de autor, ori alte drepturi de proprietate intelectuală, vor fi singurii răspunzători. În niciun caz responsabilitatea pentru efectele privind utilizarea materialelor stocate pe site-ul versul.net nu poate reveni administraţiei ori proprietarilor site-ului şi nu poate constitui temei pentru urmărirea penală a acestora.

Publicând materiale pe acest site, userii confirmă şi garantează că sunt autorii şi proprietarii dreptului de autor al materialelor, ori deţin acordul şi consimţământul proprietarilor pentru publicarea materialelor şi informaţiilor, sau pentru utilizarea, redarea, modificarea, traducerea şi redistribuirea unor astfel de materiale. Totodată, userii, prin publicarea materialelor şi informaţiilor pe site-ul versul.net, garantează şi faptul că au dreptul legal de a oferi şi altor useri posibilitatea de a folosi, copia ori stoca materialele şi informaţiile în scopuri personale.

Userii se obligă ca prin folosirea acestui site vor respecta toate legile în vigoare şi sunt de acord cu regulile prezentate mai sus. În caz contrar, userii sunt obligaţi să părăsească imediat site-ul.

No comment yet. Let you write first comment.

Leave a Reply

| | |