| | |

« Madonna »

Madonna – Turn up the radio (versuri în română)

Madonna – Turn up the radio (versuri în română)

Madonna – Turn up the radio (versuri în română) Când lumea începe să te doboare Şi nimic nu pare să meargă cum vrei Şi zgomotul mulţimii înnebunite Te face să simţi că-ţi pierzi minţile Este o strălucire a unei lumini depărtate Strigându-te să mergi afară Să simţi vântul pe faţa şi pe pielea ta Şi […]

Madonna – Turn up the radio, lyrics

Madonna – Turn up the radio, lyrics

Madonna – Turn up the radio, lyrics When the world starts to get you down And nothing seems to go your way And the noise of the maddening crowd Makes you feel like you’re going to go insane There’s a glow of a distant light Calling you to come outside To feel the wind on […]

Madonna – Girl gone wild (versuri în română)

Madonna – Girl gone wild (versuri în română)

Madonna – Girl gone wild (versuri în română) E aşa hipnotizant Felul în care mă atrage E precum forţa gravitaţiei De sub picioarele mele E aşa erotic Acest sentiment nu poate fi-ntrecut Se propagă prin trupul meu tot Simte căldura Am acea dorinţă arzătoare Şi nimeni nu-mi poate stinge focul Vine prin fire Iată că […]

Madonna – Girl gone wild, lyrics

Madonna – Girl gone wild, lyrics

Madonna – Girl gone wild, lyrics It’s so hypnotic The way he pulls on me It’s like the force of gravity Right up under my feet It’s so erotic This feeling can’t be beat It’s coursing through my whole body Feel the heat I got that burnin’ hot desi-i-i-re And no one can put out […]

| | |